Arbeiderpartiet er i full gang med valgkamp i Vardø

Vardø Arbeiderparti startet valgkampen med besøk av fylkesordfører Runar Sjåstad onsdag. Han besøkte bl.a. Arctic Kiberg hvor han fikk omvisning på fiskebruket og Vardø videregående skole hvor han møtte de ansatte og snakket om den framtidige skolestrukturen. Sjåstad presiserte at fylkeskommunen har skoletilbud i 17 av 19 kommuner og at AP fortsatt ønsker en desentralisert skolestruktur.

Fredag kom fylkesvaraordfører Ann Solveig Sørensen til Vardø. Her besøkte hun bl.a. Nordpol Kro, Asvo, Digforsk, Voldsoffer og delte ut Roser til folk i byen. Det var god stemning og strålende sol fra en himmel som også denne dagen forbarmet seg over Vardø by.

Vardø Arbeiderparti blir i tiden fram mot valget å ha valgkafe i Industri Rek’s tidligere lokaler. Det blir åpent onsdag fredag og lørdag fra 1120 – 1400. AUF vil også ha noen små aksjoner i ukene som kommer, og ha ulike møter i dette lokalet.
I tillegg venter partiet besøk av Roy Arne Andersen, som er i kompetanseutvalget, i neste uke. Han skal ha møte både med de ansatte og elevene ved Vardø vgs.

Her er det sakset noen utdrag av kjernesaker fra Vardø Arbeiderparti’s program for 2011-2015:
VAP vil prioritere næring – og stedsutvikling i kommunen (herunder fiskeri, olje og reiseliv – og stedsutviklingsplan for Kiberg).
VAP vil styrke næringsfondet og bidra til et konkurransedyktig næringsliv.
VAP vil satse på veg mellom Vardø og Båtsfjord, samt sluttføre opprustning av vegen Vardø – Vadsø. VAP vil styrke og utvikle lokal kompetanse innen natur, miljø og sikkerhet.
VAP vil ha økt aktivitet i Barentssamarbeidet og øke næringskontakten med Vardø’s vennskapsbyer. VAP vil styrke ungdom, fritids og kulturtilbudet i byen.
VAP vil samarbeide med og øke tilskudd til kultur og organisasjonslivet i byen, samt gi tilgang til gode og tilpassede lokaler.
VAP vil jobbe for å styrke og opprettholde linjene ved Vardø videregående skole, deriblant Helse og sosial vk 2.
VAP vil gi de eldre en trygg og god alderdom ved å blant annet opprette dagsenter og avlastningstiltak. Stabilisere drift av frivillighetssentralen, samt ha tilstrekkelig antall omsorgsboliger og sykehjemsplasser i kommunen.
VAP skal stå for vilje til endring og samarbeid.
VAP vil ha et sterkere politisk samarbeid hvor samhold og respekt blir et viktig ideologisk fundament.

Vist 1241 ganger. Følges av 11 personer.

Kommentarer

Det er fint at denne fine flaggsaken til Vardø og Båtsfjord kommunestyrer kommer frem i lyset. Det er nå 20 år siden de gode og mektige ordførerne Tor A. Kofoed og Tore Gundersen fikk Statens Vegvesen til å utrede denne viktigste veisaken for hele Varanger halvøya. Dette vil være med på å vise at Nordområdesatsingen er i rute nå når de første veibevilgningene snart kommer.

Heia Arne. Regna med du kom på her:) Æ har ikke sagt så mye i det siste om veisaken, men krysser fingrene og håper vi kan snakke om sommervei mellom Sandfjord og Syltefjord. Det er vel få som ønsker å utvide og ødelegge dagens vei. Det ville vært å rasere en stor naturatraksjon. Får vi til sommervei som er til nytte for oss som bor her og turister, tror jeg vi skal være veldig fornøyd. Kanskje det en gang i fremtiden kan bli aktuelt med helårsvei, men da i en helt ny trase utenom dagens veitrase.

Det er jo fantastisk at man programfester vegen mellom Vardø og Båtsfjord, for siden å reservere seg med en sommer vei. Program mål stikker dypt i VAP. Ikke mot til et eneste “hårat” mål. Jeg gjentar meg selv, dere får noe å slite med i Vardø når det bærende parti i kommunen er så til de grader på etterskudd.

Trond, hvor så du at VAP reserverte seg med en sommervei?

Siden du så nitidig har referert programmet til VAP, og skriver at vi håper på en sommer vei, går jeg utifra at denne programposten er kommet med som et press ikke som et ønske. Konf. 1 mai talen som VAP sin formann holdt. Jeg går videre utfra at du vet hva som rører seg innen VAP og hva VAP sin lysende formann mener om Vardøs framtid og hva som bør prioriteres. Dette har jo VAP vært et førende parti for i 60 år. Bare se på den fantastiske utviklingen byen har fått oppleve med VAP ved roret.

At programmet er 100 % korrekt referert må du gjerne kalle nitidig. Jeg kaller det å være nøye og presis i det jeg skriver her på Vardø.com. Vi, er i meningen meg og forhåpentligvis Arne i denne sammenheng, uten at jeg kan svare for hva Arne ønsker. Jeg er også veldig klar over at vi som ønsker vei har en lang vei å gå for å overbevise hele VAP og FAP. Så det jeg skriver her har ingenting med VAP å gjøre, men er mitt innlegg i vei debatten akkurat nå.

I innlegget som er svar til Arne synliggjør jeg min høyst personlige mening om veien. Jeg er fra Båtsfjord. Mine foreldre bor i Båtsfjord og har hytte i Syltefjord. Selv har jeg hytte i Persfjord og det er vel neppe så mange med større interesse enn meg som ønsker vei til Båtsfjord. Jeg sier allikevel ifra om at jeg ikke ønsker noen inngrep på den eksisterende veien. Jeg ønsker derfor en sommervei som forlenges mellom Sandfjorden (eller annen høvelig plass) og Syltefjord. Dette er muligens realistisk i min levetid.

Den som lever får se ,— Roger

Bra VAP. Når veien blir bygd, vil også E75 mellom Vardø og Vadsø bli så pass trafikkert at den kan bli oppgradert fra kameltråkk til vei.

Det er ennå tid før valget å konkretisere at Nordområdesatsingen er på skinner og ikke bare er havarert i en ny avsporing. Da Finnmark Fylkesveiplan kom i 1939 var denne veien inntegnet ilag med de andre helårsveiene vi ser i dag. Ungdommene i byen kan ikke sitte lenger å se på vei – tegninger, mens byens trålkvoter ruller ut fra Ålesund på Europaveier betalt av Staten. Det er Vardø som taper mest på at byen ikke får kontakt med sitt omland og istedet må leke omland til Vadsø. Da veisjef Geir Johnsen kom med sin anbefaling i utredningen av 1991 ville han ha den dyreste helårsveien til 400 millioner. Det var vel da salige Henry Daugaard sa; gi meg 20 millioner så bygger jeg veien med glede.

Som vanlig kloke ord fra Arne O Wahl.

Hvis man for 20 år siden hadde satt 400 mill i banken til veiprosjektet, og forventet samme avkastning som oljefondet forventer, ca 4%. Da ville vi hatt ca 876 millioner å bygge vei for.
Hvis vi hadde satt av 20 mill som var det andre tallet i denne tallleken, og latt det stå til i dag, ville det vært ca 43 millioner i dag. Men vi kan vel si at pengene faktisk har stått på bok og forrentet seg i oljefondet. For det er jo der alle de overflødige pengene vi ikke vil bruke her hjemme havner, da er det jo bare for Sigbjørn Johnsen å bla opp 876 millioner av pengene våre til veibygging for kystriksveien.

Hvis veien hadde blitt bygd for 20 år siden ville avkastningen av denne veien blitt mye høyere enn de 4% pa. som her. Jeg er overbevist om at verdiskapningen i regionen o form av økt aktivitet ville lettvint ha overgådd de 476 mill på 20 år. Vi må ikke glemme at for at samfunn som vil utvikle seg kreves det verdiskapning, og første nøkkel til høyere verdiskapning er faktisk infrastruktur som Vei, moderne kommunikasjon, fly og båtforbindelser. hvis den ene faktoren mangler blir mulighetene straks dramatisk redusert. Den sosiale siden som for eksempel kulturhus er ofte ett resultat av det overskudd i samfunnet som verdiskapningen sørger for. Så først må vi skape verdiene, så kan vi bruke av dem. Men nøkkelen her er først og fremst god infrastruktur, og det er en statlig oppgave.

Kloke ord fra deg også Ole Martin.

PS. Jeg har dessverre ikke kunnet følge kampsaken: Hamningberg-Båtsfjord ( del2) på lenge, da Lap Toppen knirker og ikke klarer og hente den frem. Den stasjonære funker ikke, så jeg har ikke fått lest svar og innlegg der, men den vokser og vokser ser jeg. ( Meget gledelig)!

Rundkjøringen på Varanger halvøya får kanskje en til to bomstasjoner. Da blir det også krangel om de arbeidsplassene. Tanaværingene vil antakelig få den ene ved Kystveibrua i nedre Tana, den andre i Varangerbotn. Hver bomstasjon er vel 3 til 4 arbeidsplasser.

Hvorfor blir det bom bom, det er en statlig oppgave dette her?

Bom på enhver vei er bomskudd. Vi betaler 45 milliarder i vegskatter og avgifter hvert år, og bare 30% blir brukt på vei. Vi har allerede betalt all slags bompenger på forskudd.

Jeg fraråder at det blir innført bompenger i Finnmark. De fleste her oppe har ingen erfaringer med bompenger, og kan lett komme til å tro at det er en god løsning og dermed godta slik innføring. Hvis så skjer tror jeg de aller fleste kommer til å få en blåmandag.

Mine erfaringer med bomveier er ihvertfall ikke bare positive. Det som jeg er mest skeptisk til er autoregistreringer der regning blir tilsendt, opptil 6 mndr senere, og da med et tillegg på 300, 600, 900 eller mer dersom en tidligere giro ikke er betalt i tide. Da har du 3 ukers klagefrist, som selvsagt er gått ut for lenge siden. Ny forsinkelse vil belaste deg med ytterligere hundrelapper. Selv om du ikke har fått tilsendt en giro på passering, er det lurest å betale, for du kan likevel ikke motbevise noe som helst. Du er bondefanget i systemet og nøler du, er innkassobyråene over deg.

Mange er de jeg har snakket med som har betalt et par dager for sent og dermed belastet med ekstra hundrelapper. Et tillegg på 300 kr til 10 kr må jo sies å være ågerrente. Ågervirksomhet er jo ulovlig i Norge. Men ikke når det gjelder bomringer. De har sine egne lover.

En brikke for automatisk registrering er sikrere. Den koster i Vestfold kr 2400. Men du må passe godt på når tid den går ut, for ellers er du tilbake i straffegebyrene igjen. Den sikreste måten, er bom der du stopper og betaler på stedet. Da vet du ihvertfall at du har passert og betalt.

Edgar, jeg tror du kan slappe helt av. Selv om det i det siste er kommet fram at også regjeringen og stortingspolitikere behandler oss som uvitende barn her oppe er vi faktisk i stand til å betale bompenger og regninger i tide. Vi skal også klare å tenke selv hvis vi skal ta stilling til om bompenger er en lur ting.

Nei Roger, hverken Edgar eller andre skal ta det med ro i denne sak. Hvis Arbeiderpartiet får styre som før, blir ingen av oss i stand til å tenke sjøl.

Snakk for dæ sjøl. Æ tenker sjøl og kommer til å fortsette med det. Hverken du eller Edgar kan fraråde meg som finnmarksborger noe som helst. Ei heller bestemme hva jeg skal mene. Edgar sier De fleste her oppe har ingen erfaringer med bompenger, og kan lett komme til å tro at det er en god løsning og dermed godta slik innføring. Hvis så skjer tror jeg de aller fleste kommer til å få en blåmandag. Har du hørt sånn vås? Ville du gått i fella og trodd dette var løsningen bare fordi du er finnmarking og ikke vant til bompenger? Nei, vet du hva, Bjørnar, en plass går grensa.

Ja, kvære være go for sæ, og den letteste veien er jo alltid bomringer.

Jeg forventer ikke at alle skal skjønne hvilke urettmessige utslag bompengeinnkrevingen i mange tilfeller kan gi. Jeg har i et par tilfeller fått krav om straffegebyr på passeringer jeg ikke har fått tidligere krav på.

Jeg er faktisk av den typen som har full orden på min økonomi og betaler alle mine regninger i tide. Likevel skjer sånne ting for mange, der automatisk registrering foregår. Jeg ble ihverfall paff da jeg 6 mndr etter en passering fikk 2 slike straffegebyr i posten, uten at jeg satt med en eneste ubetalt giro. Men Roger Sund synes nok han skulle taklet det bedre enn meg, og det er jo prisverdig. Jeg har overlevd urettferdigheten, og vet at mange opplever det samme og at det er ulønnsomt å protestere.

Roger Sund får selvfølgelig lov til å tenke sjøl. Jeg tenker nu bare med litt bakgrunn av noen egne og andres erfaringer. Synes det var lite å “hisse seg opp” over. :-))

Selvfølgelig har du rett Edgar, det er nok heller mine svar og innlegg som irriterer mest.

He he Bjørnar. Men Roger er sikkert en ålreit kar likevel. :-))

Ja, absolutt. Roger er en kanon kjekk kar, men vi kan ikke alltid være enig noen av oss.
Roger er fra Båtsfjord, en såkalt kystbror, så han vil ikke jeg krangle med hehe.

Litt humor hver dag Edgar, husk det.

Leste en mail fra valgstrategene på Youngstorget der en del tema måtte ties ihjel under valgkampen. Det ene var kommunesammenslåing, de andre punktene var av mer generell karakter Blant annet måtte saker som var fremmet av FRP ikke være tema, uansett viktighet. Næringspolitiske saker som ikke var klarert sentralt skulle ikke være tema. Jeg må spørre meg skal valgkampen bare beså av lokale saker, ingen ting om fylkets framtid. Skal man bare fortelle hva man har gjort eller muligens tenker å gjøre?

Nå kom jeg på teksten i saken:
Åsså juger du litt for meg,
Åsså juger jeg litt for deg,
ei lita skrøne gir livet humør,
Og jeg slår ei plate for deg,
Og du slår ei plate for meg,
Mens Nordlyset blinker i sør.

(Fritt etter Arve Oppsal)

Trond, du har helt rett, Martin Kolberg spøker fortsatt i korridorene hos AP, og han leter fortsatt etter FRP koden. Hvis Ap nå føler medvind i seilene som følge av sympati etter Utøya tragedien er med andre ord beskjeden til passasjerene, sitt stille i båten.

Når det gjelder bompengefinansiering av veier i Finnmark er dette direkte dumt. mellom 30-50% av inntektene administreres bort som kostnader ved innkreving. Det er fordi trafikken på de aller fleste veiene er for liten i forhold til innkrevingskostnadene. Dessuten har vi jo alle betalt bompenger for alle veiene allerede!!
Staten krever inn ca 45-50 milliarder pr år i bilrelaterte skatter, avgifter og toll. Av dette benytter de ca 30% på veiformål, resten søler de bort til andre ting. Det er urettferdig at vi som bilister skal betale for andre ting, noe vi allikevel gjør via skatteseddelen som alle andre. Så bompenger som kreves inn en gang til av staten er noe av det frekkeste de har funnet på. Egentlig burde også ferger være gratis som i Sverige, de er jo en del av veien.

Klart det søles bort mye penger når det skal sendes ut giroer på 10 kr og 15 kr. Ikke rart det letes etter muligheter for påplussinger i form av straffegebyrer.

Når det gjelder Kampsaker og veiparoler så er de låst inne i kottet og nøkkelen tapt. For 20 år siden var toppsakene i Finnmark Arbeiderparti; Helårsveier til; 1. Vei til Norkapp kommune og mellom fiskeværene rundt Honningsvåg. 2. Vei til Måsøy kommune, Havøysund med omland. 3. Vei til Nordkyn halvøya, Kjøllefjord, Mehamn, Gamvik, Skjånes. 4. Sørøyveien mellom Breivikbotn i Hasvik kommune og Akkarfjord i Sørøysund kommune. Med kort ferge til Hammerfest. 5. Kystveien Vardø Båtsfjord. De styrende i Finnmark har fått sine egne veier. Vardø og Hasvik er belønnet med veldig mye fraflytting som gave fra sine egne toppolitikere på tinget i Vadsø.

Som vanlig riktige og kloke ord fra Arne.

Det var en gang to soialdemokrater som het: Tor A Kofoed og Tore Gundersen. Hadde de fått større gjennomslag for sine strategier i fylkeskommunen på 90 tallet, så hadde vi hatt både vei og mere til. Men vi ser enda hvordan den røde fare herjer og dikterer folk i finnmark.

Er det bare Vardø Arbeiderparti som stiller til valg i Vardø siden de får sånn stor omtale og reklame for sitt program? Er finnmarks nest eldste by blitt en ettpartistat?

Det er ikke noe nytt Ole Martin, de har jo styrt omtrent alt etter 1950. De får all den pressefrihet de ønsker i media, og mesteparten av Vardø og Kibergs befolkning er sosialdemokrater.
Vi gjør jo gode forsøk også fra blå side, så får vi se hvor langt det rekker til valget. I alle fall kommer ikke vi til og bruke partipisken. Frihet til og velge er et lang bedre utspill synes vi i FrP. Det tror jeg også resten av opposisjonen er enig i.

Noen stjeler fra de unge som blir sendt ut for å slåss, sang Lillebjørn. Aldri har Finnmarks AP. sine egne kampsaker blitt kastet og glemt så fort som nå. Den som tier når han burde protestere, blir senere sett på som en kujon, sa Abraham Lincoln. Det gjelder leveringsplikten til alle Finnmark sine Trålkvoter, det gjelder også ilandføring av olje og gass. Nå sies det at Jonas i sin visdom har funnet ut at de kan legge rør fra Barentshavet og rett forbi våre lange neser. Var det noen som sa flere sugerør fra Nord til Sør?

hmm valgflesk tenker æ.. Uansett så sa viktor normann ifbm diskusjonen om “nordområde satsinga” at uansett hva som blir vedtatt av sentralmakta, så er mann nødt til å stå samlett for å kunne kreve. Og han mente at mann kunne forlange nesten hva som helst (innenfor rimelighetens grenser) om mann sto samlett.

Kanskje vi har mye å lære av samene, som alltid har stått samlett.

Samlet i hans navn, bestemamma RAVN. Hvor mener Ståle vi bør og være samlet i?

tja bjørnar, samene enes jo tverrpolitisk om viktige ting som anngår indre finnmark og i Nordland så står folk sammen om å få en andel av makrellen som opptrer i store mengder utafor norlandskysten. Og vestlendingene har kjempet til seg nesten all fisk utafor finnmarkskysten. Og hva har vi selv stått sammen om? ingenting

Det er ikke slik at mann er nødt til å være samlett i samme parti for å være enig om enkelte ting??

Eller fan vi er vel kanskje enig om multebærmyrene og lakseelvene,,

Nå har dere anledningen, folkens. Det er valg og muligheter til å få inn folk på fylkestinget som tramper i takt med kystkomunene. De som kun tier og jatter med, kan strykes nedover på lista. Det er ikke på det mørke Østlandet at folk skal diktere oss. Vi vet hva vi trenger, og det må våre fylkesvalgte stå på for å få. Vel, allt innen for rimelighetens grense. Men at folk kan være så vakumert i øverste etasje, at de kan stille seg opp i 1mai tale og si nei til vei mellom Vardø og Båtsfjord på begrunnelse at veien ville kun styrke fiskebrukene i Båtsfjord. Nei og nei stryk sånne folk som har sittet en periode uten å gjøre annet enn å sitte og holde kjeft. Få frem folk som står på for saker som vi på kysten er tjent med. Vi har mye bra folk i alle partier. Oppgaven vår er å stemme oppover dem som har gjort noe, ikke dem som man er i slekt med eller har ei pen søster.

Terningkast 6 Dagfinn, inn med nye folk!!!

Jeg skal stemme forskjellig ved Fylke og kommunevalget.

uansett hva slags regjeringskonstelasjon som har styrt norge oppigjennom tidene, så har det uansett gått jævli dårlig med finnmark.

Folkeretten og FN`S havrettskonvensjons lover og regler, gir oss imidlertid eksklusiv enerett på resursene i og utenfor Finnmark. Men når vi ALDRI makter å stå samlett og forlange vår rettmessige rett, så vil vi heller ALDRI få det. Og så jævla enkelt er det.

Jeg konstaterer at mange debatanter på Origo har en helt annen oppfatning av faktum. Men uansett hvem som styrer Norge, så vil befolkninga i Finnmark bare representere knappe 2 prosent av nasjonal demokratiet. Og da kan mann bare glemme store endringer, uten at vi står samlett.

Finnmark bugner over av atraktive resurser, men alikevel så er vi definert som de fattigste i landet. Latterlig!!

Det nærmeste begrepet som er dekkende for våre unlatelser er feighet.
Og som jeg har nevnt tidligere, så er det greit nok at mann selv godtar å bli “rævkjørt” av sentralmakta. Problemet er bare da, at da godtar vi samtidig at våre barn også lider samme sjebne. Og det kan kun kalles for FEIGHET.. Skammelig!

Med andre ord, skal vi ha noe, så må vi kjempe!! Å hele tiden håpe på et nytt styre som kan gjøre det bedre, er som vi alltid har erfart, bortkastet!!

Det er kun et borgelig flertall som kan hoste opp resursene og bruke dem, ellers blir det kun vern og kulturminner øverst på dagsorden fra det rød/grønne. Det kommer heller ikke investorer til finnmark sålenge sosialistene styrer, og ikke får vi lån i bankene heller.

Det er mange, både Ap velgere og folk flest lurer på hva regjeringen vil med Finnmarkskysten? Det er vel ikke så mange som er kapabel til å svare på det. Det ene sjakktrekket avløser det andre i Finnmarks disfavør. På valget for 2 år siden sto det på AP standen, “Alle skal med”. Etter valget tok Sigbjørn sete i finansdep. Da la han grunnlaget for et nytt overgrep ovenfor oss. Inndraging av kyst kommunenes eiendoms skattegrense ut til 12 N.mil. Nå 2 år etterpå er det at vår venn Jonas kommer inn i samme område med planer om å legge gratis sugerør. Her blir det lite å hente på oss i kolonien. Bare Ingalill og Alf E. hadde ryggrad til å si ifra. På Finnmark Fylkeskommune var det tyst, samme på partiets hovedkvarter i Vadsø. Alle kyst kommunene vil tape tilsammen flere 100 millioner i året på denne saken.

Få AP til å sende litt valgflesk hit ned til Egypt, Bacon er mangelvare, kanskje en ny eksportartikkel fra Vardø??

Når vi ser hva Runar svarer på spørsmål om Vardø sin fremtid da forstår man at AP har delt opp kommunene i et A og B lag. Spørsmålet var; Kan vi få kystveier og Cruisebåtkai i Vardø på Varanger halvøya, som har 11.500 innb. Slik som Magerøya har fått med 3.250 innb. Svaret var negativt for Vardø. Vår by på kysten er lite verdsatt og har dårlige lobbyister på Fylkestinget.

Som vanlig kloke og velvalgte ord fra Arne, en tro og ekte kystmand. ( Fjæraveien).

I utgangspunktet ser jo dette ut til å være en valgkampside for Vardø Ap, men jeg skjønte etterhvert at her deltar det kun samfunnsengasjerte mennesker med visjoner :-)

Helga sier i Finnmarken 9/9 side 25; “Arbeiderpartiet er i mot kystveien”. Hun sier med andre ord at steder som; Vardø – Båtsfjord og Hasvik ikke har noen verdi for Ap. Det vet jo hun alt om; Finnmark sin Trålkvoter ruller ut fra Ålesund og Tromsø på Europaveier bet. av staten. Fiskeriminister Pedersen sa også til Vardøværingene at “Kerak kvota” var deres, når de hadde noen som kunne produsere.

Dette er vel heller ikke ukjent for Ingalill.

VAP vil prioritere næring – og stedsutvikling i kommunen (herunder fiskeri, olje og reiseliv – og stedsutviklingsplan for Kiberg).”, står det å lese lenger opp. En vei mellom Båtsfjord og Vardø vil sørge for nettopp dette. Jeg har kun sett området mellom disse to stedene fra sjøen, fra land har jeg sett utmerkede bilder som har facsinert meg når det gjelder naturen. Med en vei vil det bli lettere for transport av gods, samt en samordning av passasjerer ved en overflyvning av en av plassene grunnet tåke, når servicehavnen for petroleumsvirksomheten i Barentshavet blir lagt til Svartneshavna. Dette vil også bli en suksess for reiselivet, da hurtigrutepassasjerer kan ta buss mellom disse to stedene, med en stopp i Hamningberg for litt historie, samt bli like fascinert av naturen som jeg er, mens hurtigruten går sin vante rute. Dette er et opplegg de har andre steder langs kysten, noe som er flittig benyttet av de reisende. Slik kan man også være med på å gjøre resten av verden bedre orientert om hva kysten har betydd for utviklingen av nasjonen Norge !
Selv om ikke jeg er fra Finnmark synes jeg det er en skam at denne veien ikke er ferdigstilt for mange tiår siden !
Dere må slutte å sende “gelemenn” til Stortinget som kun er ute etter å sikre sine egne pensjoner og posisjoner, når jeg tenker meg om er det nok det vi har gjort i hele Nord-Norge !

Ja, Per Roger. Vi har nok sendt for mange røde gelemenn og kvinner til stortinget, de er så og si ferdig tygd når de ankommer stortinget.

På stortinget har de tykke tepper på gulvet. Når Finnmarkspolitikerne kommer dit, får de beskjed om å krype under teppet, og der blir de. Vi hører ingenting fra dem eller om dem de neste fire åra. Vi blir veeeldig bekymret. Men så kommer de plutselig frem igjen, koster av seg teppestøvet, drar opp til Finnmark og lover en masse, folk stemmer på Arbeiderpartiet, og de reiser tilbake til Oslo og stortingets myke dype gulvteppe, kryper under, og blir der i nye fire år. Tre slike runder og de kan heve full stortingspensjon uten å ha gjort noen verdens ting.

He he, ja dette eventyret er bedre, og går Asbjørnsen og Mo en høy gang.

Av 169 stortingsrepresentanter så har finnmark BARE 5!!

Ole M har selvfølgelig rett i sin konklusjon. Men om mann skal følge de demokratiske spilleregler, så har vel egentlig ikke Finnmarks representanter noe annet valg, en å krype under teppet, når de er så til de grader i mindretall??

Fiskekvoter, offentlige arbeidsplasser og offentlige institusjoner osv, er deler av ei kake som alle vil ha en bit av. Og når vi alltid er så til de grader i mindretall i nasjonaldemokratiet, så må vi vel begynne å innse at vi alltid vil få den minste biten?? dvs ca 3% av kaka som er det vi demokratisk representerer??

Jeg er i mot streik, men bør vi streike for mere makt til kommunene og fylkeskommunene, så lenge den måtte bestå.

Hvem som har makta bukta og begge endene det ser vi om ett halvår. Da er igjen Vardø helt omringet av Fiskeri-adelen fra Vestlandete. Da kommer de til en av Norges fattigste kommuner bare for og sope opp Lodde for 1 milliard hjem til Austevoll. Austevoll er rett i nærheten av det mektige Fiskeridirektoratet i Bergen.

Tilogmed Russland følger Prinsippene til FN`s havrettskonvensjon, om geografisk fordeling av havets resurser. Dvs at alle regioner i russland blir tildelt en rettmessig andel, basert på geografi.
Dette er prinsipper som de fleste land fordeler resursene etter og som Norge aktivt støtter utad.

Men internt i “DEMOKRATISKE” Norge så virker det som om at alle internasjonale spilleregler blir glemt.

Om mann har nasjonal forvaltning, så kan vel ting fordeles geografisk??

Lodda er et skoleeksempel på Norsk havrett i praksis, dær Finnmark bare har 2 prosents andel. Og selvfølgelig i nasjonaldemokratisk forstand så har vi egentlig ikke krav på mer.

Men uansett nasjonale spilleregler, så veier faktisk internasjonale spilleregler tyngst. Og om vi KREVER en “rettmessig” andel så har bare Norske myndigheter å følge kravet.

Men det forutsetter at vi står samlett å KREVER vår rettmessige rett!!

Mere lodde: hei hei hei, men ikke i bytte for nokka sei.

Annonse

Nye bilder