Viser arkivet for august, 2011

Arbeiderpartiet er i full gang med valgkamp i Vardø

Vardø Arbeiderparti startet valgkampen med besøk av fylkesordfører Runar Sjåstad onsdag. Han besøkte bl.a. Arctic Kiberg hvor han fikk omvisning på fiskebruket og Vardø videregående skole hvor han møtte de ansatte og snakket om den framtidige skolestrukturen. Sjåstad presiserte at fylkeskommunen har skoletilbud i 17 av 19 kommuner og at AP fortsatt ønsker en desentralisert skolestruktur.

Fredag kom fylkesvaraordfører Ann Solveig Sørensen til Vardø. Her besøkte hun bl.a. Nordpol Kro, Asvo, Digforsk, Voldsoffer og delte ut Roser til folk i byen. Det var god stemning og strålende sol fra en himmel som også denne dagen forbarmet seg over Vardø by.

Vardø Arbeiderparti blir i tiden fram mot valget å ha valgkafe i Industri Rek’s tidligere lokaler. Det blir åpent onsdag fredag og lørdag fra 1120 – 1400. AUF vil også ha noen små aksjoner i ukene som kommer, og ha ulike møter i dette lokalet.
I tillegg venter partiet besøk av Roy Arne Andersen, som er i kompetanseutvalget, i neste uke. Han skal ha møte både med de ansatte og elevene ved Vardø vgs.

Her er det sakset noen utdrag av kjernesaker fra Vardø Arbeiderparti’s program for 2011-2015:
VAP vil prioritere næring – og stedsutvikling i kommunen (herunder fiskeri, olje og reiseliv – og stedsutviklingsplan for Kiberg).
VAP vil styrke næringsfondet og bidra til et konkurransedyktig næringsliv.
VAP vil satse på veg mellom Vardø og Båtsfjord, samt sluttføre opprustning av vegen Vardø – Vadsø. VAP vil styrke og utvikle lokal kompetanse innen natur, miljø og sikkerhet.
VAP vil ha økt aktivitet i Barentssamarbeidet og øke næringskontakten med Vardø’s vennskapsbyer. VAP vil styrke ungdom, fritids og kulturtilbudet i byen.
VAP vil samarbeide med og øke tilskudd til kultur og organisasjonslivet i byen, samt gi tilgang til gode og tilpassede lokaler.
VAP vil jobbe for å styrke og opprettholde linjene ved Vardø videregående skole, deriblant Helse og sosial vk 2.
VAP vil gi de eldre en trygg og god alderdom ved å blant annet opprette dagsenter og avlastningstiltak. Stabilisere drift av frivillighetssentralen, samt ha tilstrekkelig antall omsorgsboliger og sykehjemsplasser i kommunen.
VAP skal stå for vilje til endring og samarbeid.
VAP vil ha et sterkere politisk samarbeid hvor samhold og respekt blir et viktig ideologisk fundament.

Hundedressurkurs i Vardø

Tirsdag og onsdag ble det arrangert hundedressurkurs på parkeringsplassen bak gammelskolen på Vårberget. Kurset ble arrangert av Vardøværingen Marita Lundberg Hansen i samarbeid med Linn Gareid og Kristina Holst Jensen fra Lier i Oslo. Marita har sammen med medhjelperne sine tatt instruktørutdanning ved Norbys Hundesenter i Drammen.

Marita var på forhånd spent på om det var grunnlag for å arrangere kurs og om det ville bli mange nok deltakere, men hun hadde ingenting å frykte og er veldig fornøyd med at hele 13 hunder møtte opp begge dagene. I følge instruktørene var både hundene og hundeeierne veldig flinke, og alle viste stor framgang.

Deltakerne var samstemt enige om at dette var et godt kurs og at de lærte masse. Ikke minst er det viktig at hundene får en plass hvor de sosialiseres med hverandre. Både hundene og hundeierne får på denne måten bedre kontakt med hverandre, og Marita har derfor planer om en sosialiseringsgruppe som kan møtes en gang i uken slik at både hunder og eiere kan være mer sammen. Til disse samlingene er alle velkommen, også de som ikke deltok på kurset. Marita har flere planer for fremtiden, men har ikke helt bestemt i hvilken form ennå.

May-Britt Dahl og hunden Dorthe synes kurset var veldig bra. Det har vært et stort savn å kunne ha slike i Vardø og May-Britt plukket opp massevis av gode tips. Flere av deltakerne ønsker å møtes med hundene og hun stiller gjerne opp på sosialiseringsgruppen til Marita. Kjempeflott å få lov til å møtes slik og Marita bestod instruktørdebuten sin med glans, sa May-Britt etter kurset.

Kommandantskifte 2011

Vardøhus Festning har fått ny kommandant Legger ut noen bilder Her. Det var også gledelig å høre at festningen skal bestå. Festningen skal også ha en kommandant i fremtiden, samt at det fortsatt skal skytes salutt.