Viser arkivet for april, 2012

Skal det nye Vardø bygges på fastlandet?

Nå vil nok mange hoppe foran pc skjermen. Hva f…. er på gang nå? -vil noen spørre seg, men ta det med ro. Båtsfjordingen Arne Olav Wahl har sendt meg en kopi av en gammel artikkel i Aftenposten fra 1947. AOW er på mange måter en kløpper med data, men han påstår at han ikke får lagt ut slike saker selv.
Da dette var før min tid støtter jeg meg til Randi R Balsvik og " Grensepost og fiskevær". Bind I, side 257 – 258.
—Da krigen var over lå store deler av Vardø i ruiner og alle skjønte at det ville bli dyrt å bygge opp sentrum. Kanskje det kunne være like godt å flytte byen over til fastlandet?
Vestrvågen ( Nordrevåg) var liten og utsatt for dårlig vær. Kloakkanlegget var ikke mye å skryte av ,sårbar var også vannforsyningen som kom fra fastlandet og lagt på bunnen av Bussesundet sammen med el-kablene, telegraf og telefon linjene.
Brente Steders Regulering laget en skisse og forutsatte at samfunnet på øya skulle gjenreises.
Fylkesmann Gabrielsen og konsultativ statsråd Peder Holt gikk inn for at byen skulle ligge på øya.
Rudolf Olsen (ordfører AP), Karl Holt (varaordfører), Trond Dancke (arkitekt) og mange andre kjente Vardønavn. Byingeniøren, Havnefogden sammen med en folkeavstemming i januar 47 fortalte at 74% av de som stemte valgte at byen skulle flyttes til fastlandet.
Stortinget gikk imot.
Så var det Gunnariplanen ( som kom i 1957 ) som fortalte at det gikk an å tette igjen Bussesundet ved Tjyvholmen og lage en gigantisk havn.
Diskusjonene pågikk i mange ti år, jeg selv kan huske fortellingene hjemme.
Vi starter med artikkelen Arne Olav Wahl har bedt meg legge inn. Så håper jeg det går bedre når jeg forsøker.